Scoil Gníomhach

Active School

Tá coiste Gníomhach againn sa scoil le páistí ó Rang 1-R.6 chomh maith le tuistí. Bíonn siad ag obair go dian faoi stiúr Múinteoir Fiachra & Múinteoir Clodagh.
D’eirigh linn ár gcéad Brat Ghníomhach a bhaint amach i mbliana!
Our school has an Active School committee made up of students from R.1-R.6 as well as parents. They work very hard under the guidance of Muinteoir Fiachra & Muinteoir Clodagh. We have been awarded our 1st Active Flag this year!.

 

Gníomhactaí na scoile ’21-’22

Corpoideachas/ Physical Education: https://gaelscoilmoshiolog.com/wp-content/uploads/2022/05/Corpoideachas.pdf

Gníomhactaí Fisiciúla/ Physical Activities: https://gaelscoilmoshiolog.com/wp-content/uploads/2022/05/Gníomhaíochtaí-Fisicúla-i-nGaelscoil-Moshíológ.pdf

Seachtain Gníomhach/ Active Week: https://gaelscoilmoshiolog.com/wp-content/uploads/2022/05/Seachtain-ghníomhach-1.pdf


Comhpháirtíocht:
https://gaelscoilmoshiolog.com/wp-content/uploads/2022/05/Comhpháirtíocht.pdf