Scoil Gníomhach

Active School

 

Gaelscoil Moshíológ Active Schools Flag
www.activeschoolflag.ie
Tá coiste Gníomhach againn sa scoil le páistí ó Rang 1-R.6 chomh maith le tuistí. Bíonn siad ag obair go dian faoi stiúr Múinteoir Fiachra & Múinteoir Ciatríona.
Táimid faoi láthair ag obair i dtreo ár gcéad Brat Ghníomhach.

 

Our school has an Active School committee made up of students from R.1-R.6 as well as parents. They work very hard under the guidance of Muinteoir Fiachra & Muinteoir Caitríona. We are currently working towards our 1st Active Flag.