Eolas do thuistí nua N. Bh 2021 agus clainnte nua/ Information for parents of Junior Infants and new students.

Is é komeer.com an App a úsáideann an scoil chun airgead a bhailiú agus chun eolas scoile a roinnt.
Téigh chuig Komeer.com nasc le Gaelscoil Moshíológ agus cláraigh do pháiste/í le do phrófíl úsáideora ionas gur féidir linn eolas a roinnt leat.
Ní úsáidtear an córas téacs nuair atá na páistí tosaithe sa scoil.

komeer.com is the App the school uses to collect monies and to share infomation.
Go to komeer.com connect with Gaelscoil Moshíológ and register your child/ren with your user profile so we can share information with you.
We do not use text msgs once the children have started in the school.