Físeán: Filleadh ar scoil/Advice to parents

Eolas do dhaltaí scoile agus dá muintir faoi dhul ar ais ar scoil

Físeáin ar fáil anseo:

https://youtu.be/jJN3HQF7kHg                        Naíonáin Bheaga go Rang 2                 

https://youtu.be/MVlb0jAm55Y                       Rang 3 go Rang 6

 

Information for students and their families about returning to school

From Department of Education and Skills 

Published at: 

Last updated 

 

Helpful Videos can be found here:

Jr.Infants to 2nd class: https://youtu.be/92MLB_0nq8Q 

3rd to 6th class: https://youtu.be/MVlb0jAm55Y

Parents: https://youtu.be/03RXGM1hMMI