Suaitheantas Barr Feabhais don ETIM/ Badge of Excellence for STEM

D’eirigh linn an Suaitheantas Barr Feabhais a bhaint amach ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann! Táimíd an-bhuíoch dos na pháistí, múinteoirí agus pobal na scoile a chabhraigh linn! We have been awarded a Badge of Excellence for STEM from Science Foundation Ireland! We are very thankful to the students, parents and our school community for their hard…

Read More

Komeer: Aip don Chumarsáid/ App for communication

Eolas do thuistí nua N. Bh 2021 agus clainnte nua/ Information for parents of Junior Infants and new students. Is é komeer.com an App a úsáideann an scoil chun airgead a bhailiú agus chun eolas scoile a roinnt. Téigh chuig Komeer.com nasc le Gaelscoil Moshíológ agus cláraigh do pháiste/í le do phrófíl úsáideora ionas gur féidir linn…

Read More