Albam Ranga 2017-2018

Class Albums 2017-2018

 

Cliceáil ar gach rang chun a gcuid oibre
Click on each class to see their work

Naíonáin Bheaga

Naíonán Bheaga 2017-2018

Seomra 2 – Junior Infants

Méid: 26

Múinteoir Áine

 

Naíonáin Mhóra

Naíonáin Mhóra 2017-2018Seomra 3 – Senior Infants

Méid: 31

Múinteoir Fiachra

Rang 1

Rang 1 2017-2018Seomra 1 – First Class

Méid: 33

Múinteoir Clódagh

Rang 2

Rang 2 2017-2018

Seomra  – First Class

Méid: 24

Múinteoir Catríona

 

Rang 3

Rang 3 2017-2018Seomra 6 – Third Class

Méid: 24

Múinteoir Siobhán

 

Rang 3 & 4 (Measctha)

Rang 3 & 4 2017-2018

Seomra 7 – Third & Fourth Class (Mixed)

Méid: 22

Múinteoir Niamh

 

Rang 4

Rang 4 2017-2018

Seomra 5 – Fourth Class

Méid: 22

Múinteoir Méadhbh

 

Rang 5

Rang 5 2017-2018

Seomra 10 – Fifth Class

Méid: 22

Múinteoir Aoife

 

Rang 6

Rang 6 2017-2018

Seomra 11 – Sixth Class

Méid: 33

Múinteoir Daithí

 

 

Múinteoirí Oideachas Speisíalta

Special Education Teachers

 

Múinteoir Caroline

Múinteoir Fionntáin

Múinteoir Seánna (3 lá – 3 days)