Suaitheantas Barr Feabhais don ETIM/ Badge of Excellence for STEM

D’eirigh linn an Suaitheantas Barr Feabhais a bhaint amach ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann! Táimíd an-bhuíoch dos na pháistí, múinteoirí agus pobal na scoile a chabhraigh linn! We have been awarded a Badge of Excellence for STEM from Science Foundation Ireland! We are very thankful to the students, parents and our school community for their hard…

Read More