Bunaíodh an scoil i 2002 mar Ghaelscoil idirchreideamhach.

Bhíomar lonnaithe in Halla na nGasóga don chéad bhliain.

An bhliain ina dhiaidh sin, bhogamar go charrchlós CLG Naomh Éanna.

Ansin in 2009 bhogamar isteach i bhfoirgneamh nua tógtha ar an dtaobh eile den bhaile.

SCOILEANNA-GLASA GREEN-SCHOOLS

SCOIL GHNÍOMHACHACTIVE SCHOOL

CLÁRÚCHÁIN-ENROLLMENT