Fáilte go dtí Gaelscoil Moshíológ

Welcome to Gaelscoil Moshíológ

 

Ceart Cómhrá.

Is gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Moshíológ faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta.
Bunaíodh an scoil i 2002 mar scoil idirchreidmheach. Chuaigh an scoil tríd próiséas comhairliúcháin sa scoilbhliain 2021-2022 maidir le athchumrú scoile.
An toradh a bhí ar an bpróiséas coimsitheach sin ná athchumrú go gaelscoil ilchreidmheach.

Tá an clár Croí na Scoile á thabhairt isteach de réir a chéile ar an luas seo:

2022-2023 Croí na Scoile i Naíonáin Bheaga, Mhóra agus Rang 1
2022-2023 Sacramental preparation will take place in school for students in R.2 & R.6 who wish to make their communion / confirmation.

2023-2024 Croí na Scoile i Naíonaín Bheaga, Mhóra, Rang 1, 2, 3, 4
2023-2024 Sacramental preparation will take place in school for students in R.6 who wish to make their confirmation while students in R.2 who wish to make their first communion will be included in the parish based sacramental preparation.

2024-2025 Croí na Scoile i Naíonáin Bheaga, Mhóra, Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6
2024-2025 Students who wish to make their communion / confirmation in R.2 & R.6 will be included in the parish based sacramental preparation.

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile. Tugann an clár aghaidh ar luachanna, ar shaoránacht agus ar fhoghlaim faoi chultúir ilchineálacha.

Deantar freastal ionchuimsitheach ar na páistí i nGaelscoil Moshíológ agus leagtar an-bhéim ar fháilte agus ar cheiliúradh an pháiste aonair agus ar chomhthuiscint agus meas a leiriú dá chéile.

Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta scoile chun oideachas iomlán a bhaint amach do gach dalta scoile.
Is iad Pobal na Scoile ná: Pátrún, Bord Bainistíochta, Príomhoide, Múinteoirí, Foireann, Tuismitheoirí & Daltaí.

Gaelscoil Moshíológ is a multidenominational, primary gaelscoil under the patronage of An Foras Pátrúnachta. Gaelscoil Moshíológ was founded in 2002 as an inter-denominational gaelscoil. During the 2020-2021 school year the school went through a consultation process regarding school ethos. This comprehensive process resulted in reconfiguration to a multidenominational gaelscoil.

The Croí na Scoile programme is being introduced to classes on a phased basis as laid out below:

2022-2023 Croí na Scoile in Naíonáin Bheaga, Mhóra and Rang 1
2022-2023 Sacramental preparation will take place in school for students in R.2 & R.6 who wish to make their communion / confirmation.

2023-2024 Croí na Scoile in Naíonaín Bheaga, Mhóra, Rang 1, 2, 3, 4
2023-2024 Sacramental preparation will take place in school for students in R.6 who wish to make their confirmation while students in R.2 who wish to make their first communion will be included in the parish based sacramental preparation.

2024-2025 Croí na Scoile in Naíonáin Bheaga, Mhóra, Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6
2024-2025 Students who wish to make their communion / confirmation in R.2 & R.6 will be included in the parish based sacramental preparation.

Croí na Scoile is an ethics based programme where students are introduced to multiple religions. The programme covers values, citizenship and multi-cultural learning.
Faith formation is not included in Croí na Scoile.

The needs of every child in Gaelscoil Moshíológ are catered for comprehensively with an emphasis on welcoming and celebrating each individual child along with mutual understanding and respect of each other.

We develop the child holistically to enable a fully rounded education for each child.
The School Community consists of: Patron Body, Board of Management, Principal, Teachers, Ancillary Staff, Parents & Pupils.

SCOILEANNA-GLASA GREEN-SCHOOLS

SCOIL GHNÍOMHACHACTIVE SCHOOL

CLÁRÚCHÁIN-ENROLLMENT