Fáilte go dtí Gaelscoil Moshíológ

Welcome to Gaelscoil Moshíológ

 

Ceart Cómhrá.

Bunaíodh an scoil i 2002. Is scoil idirchreidmheach muid faoi Phatrúnacht an Fhorais Phátrúnachta.
Cé go bhfuil tionchar láidir Gaelach, Críostaí ar ár bhfealsúnacht agus timpeallacht scoile, tuigeann muid go bhfuil daoine ann ar athrú meoin linn. Déantar gach iarracht i gcónaí freastal ar riachtanais gach duine de Phobal na Scoile in aineoinn a dtradisiúin nó a gcreidimh.

Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta scoile chun oideachas iomlán a bhaint amach do gach dalta scoile.
Is iad Pobal na Scoile ná: Pátrún, Bord Bainistíochta, Príomhoide, Múinteoirí, Foireann, Tuismitheoirí & Daltaí.

Gaelscoil Moshíológ was founded in September 2002 in Gorey Co. Wexford. It is an interdenominational, all Irish primary school under the patronage of Foras Pátrúnachta.

Although our philosophy and school environment is heavily influenced by an Irish, Christian tradition, we understand that there are others in our School Community with contrary traditions and beliefs. Every effort is made to meet the needs of each member of the school community irrespective of individual’s tradition or beliefs.

We develop the child holistically to enable a fully rounded education for each child.

The School Community consists of: Patron Body, Board of Management, Principal, Teachers, Ancillary Staff, Parents & Pupils.

SCOILEANNA-GLASA GREEN-SCHOOLS

SCOIL GHNÍOMHACHACTIVE SCHOOL

CLÁRÚCHÁIN-ENROLLMENT